Groeispurt is geen botziekte

Groeispurt is geen ziekte, maar gewoon een fase die alle kinderen doormaken en die soms toch wel met twijfels en vragen gepaard gaat. Groeispurt komt zowel voor bij jongens als bij meisjes op het moment dat het lichaam op korte tijd opmerkelijke veranderingen ondergaat.

Groeispurt komt voor een eerste maal voor op erg jonge leeftijd, namelijk rond de tiende levensdag en dan nog eens na drie weken, na zes weken en na drie maanden. Dat zijn momenten waarop jonge kinderen plots helemaal veranderen en groeien. Op jonge leeftijd hebben de baby’s er echter zelf geen last van. Het is de normale evolutie. Een nieuwe groeispurt komt voor rond de pubertijd. Dit is voor de betrokken kinderen vaak wel een lastige periode.

Meisjes maken in het algemeen de groeispurt eerder mee dan jongens. Bij hen begint de puberteit namelijk eerder. De groeispurt wordt op verschillende manieren opgemerkt. Handen en voeten worden groter, je lichaam groeit, het aangezicht verandert, je gewicht neemt toe, je spieren veranderen… Vaak is het echter zo dat niet alle veranderingen zich op hetzelfde moment voordoen, waardoor het kind vaak niet goed beseft wat er aan het gebeuren is en waarom die veranderingen zich zo ‘raar’ voordoen. Na enkele jaren is het hele proces echter doorgemaakt.

Uiteraard zijn er geen medicijnen om de ervaring van zo’n groeispurt te vergemakkelijken. Het is enkel belangrijk dat de kinderen met hun vragen ergens terecht kunnen. Merk je als ouder dat je kind ergens mee zit, zorg dan gewoon dat je kind weet dat je er voor hem/ haar bent.

Botkanker bij jongeren

Kanker is een vreselijke ziekte, die jammer genoeg zeer vaak voorkomt in onze samenleving. Het is echt een ziekte van deze tijd. Wanneer kanker vastgesteld wordt, is dat altijd een drama. Wanneer echter jonge, onschuldige mensen getroffen worden, jongeren die nog een heel leven voor zich hebben, vinden we het nog erger!

Botkanker is een vorm van kanker die jammer genoeg vaak bij jongeren voorkomt. Vooral osteosarcoom treft jonge mensen (tot zo’n 30 jaar) veel te vaak. Osteosarcoom houdt in dat er een kwaadaardige tumor wordt vastgesteld, meestal op de armen of benen. De oorzaak van osteosarcoom is helemaal niet duidelijk. Er wordt een verklaring gezocht in een beschadigd stukje DNA, maar zekerheid is hier niet over.

Kanker is altijd een lot dat je plots overkomt. Het voordeel dat jonge mensen hebben, is dat ze zeer sterk zijn. Het lichaam kan veel aan. Hoewel chemo en operaties een grote invloed hebben op de patiënt, is er toch vrij veel kans op slagen. Sterk blijven en je laten bijstaan door al wie je liefheeft, is de boodschap!

Botkanker bij ouderen

Tegenwoordig hoor je het overal. Kanker. Een vreselijke ziekte die vele levens verwoest. Je kan er niet omheen. Kanker treft het vaakste oudere mensen. Ongeveer 40% van mensen met kanker hebben een leeftijd ouder dan zeventig jaar. Toch worden ook jongeren en kinderen af en toe getroffen door deze enorme last!

Primaire botkanker is een kankervorm die meer bij jonge mensen voorkomt dan bij ouderen. Het is niet vreemd dat deze kanker vastgesteld wordt bij mensen tussen tien en twintig jaar.

Secundaire botkanker, dit wil zeggen uitzaaiingen naar het bot vanuit een andere kankersoort, komen dan weer meer voor bij mensen boven de 45 jaar. Multiple myoloom kwam vroeger vooral voor bij mensen ouder dan zeventig. Tegenwoordig is deze leeftijd enorm verlaagd, naar vijftig jaar! Een sluitende verklaring werd hiervoor nog niet gevonden.

Het is duidelijk dat kanker iedereen plots kan treffen, zowel jong als oud.